Diverse info

Algemene informatie huisartsenzorg:

Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier. Bijvoorbeeld:
– het advies van de huisarts
– de uitslagen van onderzoek
– de lijst met uw medicijnen

U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met de huisarts te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet? U kunt inloggen op de website van uw huisarts. Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met uw huisarts. Zie ook het onderstaand filmpje;

https://youtu.be/w36Js4aWYos

Vraagt u zich ook af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt?

Het is belangrijk dat u weet of uw zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft vergoedt. Uw huisarts weet niet hoe u verzekerd bent, maar vindt het wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent. Hieronder leest u hoe u kunt uitzoeken of uw zorgkosten vergoed worden.

Uw bezoek aan de huisarts Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u moet (bij)betalen voor:

  • De medicijnen die de huisarts u voorschrijft of bij u injecteert
  • De behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog, diëtiste of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst
  • Laboratorium- of röntgenonderzoek dat de huisarts u voorschrijft of onderzoek op materiaal namens u ingestuurd door de praktijk
  • Een rijbewijskeuring die u moet laten doen

Eigen risico

Als de huisarts medicijnen voorschrijft of u doorverwijst, krijgt u bijna altijd te maken met uw eigen risico. Dat betekent dat u de kosten zelf betaalt tot aan het maximum van uw eigen risico.

Het kan zijn dat u met afsluiten van uw polis hebt gekozen voor een vrijwillige eigen risico, van bijvoorbeeld 100 euro. In dat geval betaalt u zelf de kosten van uw medicijnen of behandelingen tot aan het maximum bedrag van het eigen risico vermeerderd met 100 euro. Weet u niet zeker of een vrijwillig eigen risico heeft? U vindt het op uw polisblad. U kunt het ook nagaan bij uw zorgverzekeraar.

Check uw polis

Of de kosten boven het eigen risico wel, niet of gedeeltelijk vergoed worden, hangt ook af van uw zorgpolis. Als de huisarts u doorverwijst naar een medisch specialist of andere zorgverlener, check uw polis dan op twee belangrijke zaken:

  1. Heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering? Zo ja, welke kosten dekt dit aanvullende verzekering en wat moet u zelf (bij)betalen?
  2. Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis of de zorgverlener waarnaar de huisarts verwijst? Zo niet, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.

Jaarverslagen

klik hier voor het jaarverslag 2017

klik hier voor het jaarverslag 2018

klik hier voor het jaarverslag 2019

Klik hier voor het jaarverslag 2020

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

In de huisartsenpraktijk wordt er gebruik gemaakt van een digitaal patiëntendossier. Wanneer de patiënt daar toestemming voor geeft, kunnen andere zorgverleners daarvoor geautoriseerd zijn inzage in uw dossier krijgen. Als patiënt kunt u ook inzage krijgen in uw dossier en wijzigingen aan laten brengen. Als patiënt kunt u ook (een deel van) uw dossier laten uitprinten.

Vindt u het goed dat een waarnemend huisarts, een apotheek of medisch specialist uw actuele medische gegevens kan opvragen als dat nodig is voor uw behandeling? Geef dan uw huisarts toestemming uw gegevens beschikbaar te stellen. Dit kunt u doen door een toestemmingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij uw huisarts.

Gezondheidsinformatie:

– Thuisarts.nl: Informatie over gezondheid en ziekte, klik hier.

– Orgaan- en weefseldonatie

Het zal vele mensen bekend zijn dat er een enorm tekort is aan orgaandonoren. De wachtlijst voor orgaandonatie bestaat uit ruim 1000 mensen.

Er is echter minder bekendheid met de feiten rond orgaan- en weefseldonatie.

Orgaandonatie is alleen mogelijk als iemand op de intensive care aan een beademingsmachine ligt en hersendood is. Nu is hersendood een moeilijk begrip, omdat het lijkt of de patiënt nog “leeft”. Het hart klopt nog en de patiënt is nog warm. Bij hersendood is echter de bloedcirculatie in de hersenen gestopt, is er geen enkele reactie op pijn/geluid en zijn de gevolgen onomkeerbaar. De hersendood moet door de neuroloog vastgesteld worden aan de hand van het in de wet beschreven hersendoodprotocol. Het aantal mensen dat overlijdt aan hersendood is erg klein. Om op zo’n moment voor een ander te moeten beslissen of organen gebruikt mogen worden is bijna onmogelijk als je er tevoren nooit over gesproken hebt. Het is dan ook erg belangrijk er tijdens leven over na te denken en de wil te laten registreren in het donorregister. Iedereen  kan zich laten registreren, ongeacht leeftijd, ziekte of medicijnen.

Pas als iemand overleden is wordt gekeken of iemand geschikt is voor donatie.

Voor meer informatie zie de website: www.mst.nl/p/patienten/orgaandonatie/

-Links in de regio

Via onderstaande links bekijkt u de website van ondersteunende organisaties

Huisartsenpost

Ziekenhuis

SHT-THOON

LHV