Algemene info

Algemene Info

Praktijkinformatie

De Huisartsengroep Glanerbrug bestaat uit 5 praktijken die vanuit 3 locaties huisartsenzorg verlenen aan de bewoners van Glanerbrug en de Eschmarke. Informatie over deze praktijken afzonderlijk vindt u op de websites van de praktijken. Klik op de naam hieronder om naar de website van deze praktijken te gaan.

Locatie Jacob Roggeveenstraat 45

Huisartspraktijk Koekoek en Sanders          Telefoon: 053 4611300                                                       Huisartsenpraktijk Otte en Klieverik           Telefoon: 053 4612076

Locatie Jacob Roggeveenstraat 51a

Huisartsenpraktijk de Brug                               Telefoon: 053 4611434
Huisartsenpraktijk Schipholt                            Telefoon: 053 4611200

Locatie Jacob Roggeveenstraat 51
Huisartsenpraktijk van Brenk                           Telefoon: 053 4617904

Spoedgevallen.

Bij een levensbedreigende situatie bel 112

Voor andere spoedgevallen belt u naar uw eigen praktijk. U hoort dan een keuzemenu. Toets 1 in geval van spoed. U wordt dan direct doorverbonden naar de assistente.

Openingstijden

Op werkdagen is uw huisartsenpraktijk van 8.00 tot 17.00 uur geopend. Tussen 12.00 en 13.30 kan de praktijk gesloten zijn in verband met lunchpauze.

Elke huisartsenpraktijk heeft een vrije middag waarop de praktijk gesloten is. De waarneming voor spoedgevallen wordt overgenomen door de andere praktijken binnen Glanerbrug. Door te bellen naar uw eigen praktijk kunt u via het keuzemenu worden doorverbonden naar een andere huisarts.

De vrije middagen zijn als volgt verdeeld:

Dinsdagmiddag: Huisartsenpraktijk van Brenk en huisartsenpraktijk Otte en Klieverik
Woensdagmiddag:  Huisartspraktijk Sanders en Koekoek
Donderdagmiddag: Huisartsenpraktijk De Brug

Waarneming tijdens afwezigheid overdag

Bij praktijksluiting vanwege een vrije middag, vakantie, cursus, na nachtdienst of bij ziekte, kunt u voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot de praktijk weer geopend is, bellen met het praktijknummer van uw eigen huisarts.

Luistert u goed naar de gehele ingesproken tekst op het antwoordapparaat van de praktijk. U krijgt een keuzemenu te horen, waarmee u kunt kiezen om doorverbonden te worden naar de dienstdoende huisartsenpraktijk.

U wordt dan doorverbonden door middel van een telefooncarrousel. Zo worden alle telefoontjes evenredig verdeeld onder de dienstdoende huisartsen. Om dit systeem optimaal te laten werken, en de wachttijd voor u zo kort mogelijk te houden, willen wij u vriendelijk verzoeken altijd eerst te bellen met het praktijknummer van uw eigen praktijk alvorens u een bezoek brengt aan de praktijk.