Algemene info

Algemene Info

Praktijkinformatie

De Huisartsengroep Glanerbrug bestaat uit 5 praktijken die vanuit 2 locaties huisartsenzorg verlenen aan de bewoners van Glanerbrug en de Eschmarke. Informatie over deze praktijken afzonderlijk vindt u op de websites van de praktijken. Klik op de naam hieronder om naar de website van deze praktijken te gaan.

Locatie Nieuw Frieslandstraat 8

Huisartspraktijk Sanders                                 Telefoon 0534611300                                                       Huisartsenpraktijk Geenen & Lesterhuis    Telefoon: 053 4612076

Locatie Jacob Roggeveenstraat 51

Huisartsenpraktijk de Brug                                            Telefoon: 053 4611434
Huisartsenpraktijk Voss                                                   Telefoon: 053 4611200
Huisartsenpraktijk van Brenk                                        Telefoon: 053 4617904

 

Spoedgevallen.

Bij een levensbedreigende situatie bel 112

Voor andere spoedgevallen belt u naar uw eigen praktijk. U hoort dan een keuzemenu. Toets 1 in geval van spoed. U wordt dan direct doorverbonden naar de assistente.

 

Openingstijden

Op werkdagen is uw huisartsenpraktijk van 8.00 tot 17.00 uur geopend. Tussen 12.30 en 13.30 is de praktijk gesloten in verband met lunchpauze.

Elke huisartsenpraktijk heeft een vrije middag waarop de praktijk gesloten is. De waarneming voor spoedgevallen wordt overgenomen door de andere praktijken binnen Glanerbrug. Door te bellen naar uw eigen praktijk kunt u via het keuzemenu worden doorverbonden naar een andere huisarts.

De vrije middagen zijn als volgt verdeeld:

Dinsdagmiddag; Huisartsenpraktijk van Brenk en huisartsenpraktijk Geenen & Lesterhuis Woensdagmiddag: Huisartsenpraktijk van Reemst en huisartspraktijk Sanders Donderdagmiddag: Huisartsenpraktijk Voss

Waarneming tijdens afwezigheid overdag

Bij praktijksluiting vanwege een vrije middag, vakantie, cursus, na nachtdienst of bij ziekte, kunt u voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot de praktijk weer geopend is, bellen met het praktijknummer van uw eigen huisars

Luistert u goed naar de gehele ingesproken tekst op het antwoordapparaat van de praktijk. U krijgt een keuzemenu te horen, waarmee u kunt kiezen om doorverbonden te worden naar de dienstdoende huisartsenpraktijk.

U wordt dan doorverbonden door middel van een telefooncarrousel. Zo worden alle telefoontjes evenredig verdeeld onder de dienstdoende huisartsen. Om dit systeem optimaal te laten werken, en de wachttijd voor u zo kort mogelijk te houden, willen wij u vriendelijk verzoeken altijd eerst te bellen met het praktijknummer van uw eigen praktijk alvorens u een bezoek brengt aan de praktijk.

Waarneming tijdens avond- nacht- en weekend

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend voor spoedeisende hulp is geregeld door de huisartsenpost HDT-Oost (huisartsen dient Twente-Oost) in Enschede. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen van Glanerbrug-Enschede samen. Voor huisartsenhulp waarvan de behandeling absoluut niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten, kunt u telefonisch contact  opnemen met de huisartsenpost. U kunt alleen op afspraak op de huisartsenpost terecht.

Contactgegevens huisartsenpost Adres: Beltstraat 70,             7512 AA Enschede Telefoonnummer: 088-5551188 Website: www.hdt-oost.nl

Openingstijden huisartsenpost De Huisartsenpost Twente-Oost is op maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur in de volgende ochtend bereikbaar. In het weekend en op officiële feestdagen is er een 24-uursdienst.

Afspraken maken en telefonisch contact huisartsenpost Voor een afspraak op de huisartsenpost dient u eerst telefonisch contact op te nemen. Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. Om u goed te kunnen helpen, én om administratieve redenen vraagt de doktersassistente van de huisartsenpost u naar:

  • uw geboortedatum, telefoonnummer, naam en adres
  • de gegevens van uw verzekering (verzekeringskaart bij de hand houden)
  • de klacht waarvoor u belt
  • de naam van uw eigen huisarts
  • uw medische voorgeschiedenis
  • uw medicijngebruik

Afspraak maken

De praktijken werken met een spreekuur volgens afspraak. U kunt op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch met de assistente een afspraak maken. Ook is het mogelijk om via de website afspraken te maken of via de zorgonline app.

Bij het maken van de afspraak zal de assistente u vragen naar de reden van uw komst. Zij is hiervoor opgeleid en zij doet dit om zo een inschatting te maken van de aard en spoedeisende karakter van uw eventuele klachten. De assistente heeft een geheimhoudingsplicht en zal uiterst vertrouwelijk met uw informatie omgaan.

Als u meerder vragen heeft of meer tijd nodig denkt te hebben kunt u dit aan de assistente kenbaar maken. Zij zal daar dan rekening mee houden in de agenda.

Als u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden aan de balie maar mag u plaatsnemen in de wachtkamer van uw huisarts.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Herhaalrecepten

U kunt uw herhaalrecepten doorgeven op het telefoonnummer van uw eigen huisarts. U toets hiervoor een 2 in het keuzemenu. U wordt dan gevraagd de benodigde gegevens in te spreken. Ook kunt u herhaalrecepten aanvragen via de website van uw huisartsenpraktijk of via de zorgonline app.

Ook is het mogelijk het lege medicijndoosje in te leveren bij de assistente.

 

NHG Praktijkaccreditatie

Hier wordt gewerkt aan kwaliteit

Als patiënt wilt u er zeker van zijn dat uw huisartsenpraktijk u de best mogelijke zorg verleent. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg? Het antwoord: met de keurmerken NHG-Praktijkaccreditering en de KNOV-Praktijkaccreditering.

Hoe Komt een praktijk aan een keurmerk?

Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Uw mening telt!

Als patiënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het toetsingsproces wordt er naar de mening van patiënten gevraagd. Uw mening blijft dus van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!

De praktijk blijft zelf verantwoordelijk

NPA verricht de certificering van de huisartsenpraktijk met grote zorg. Echter, ook als een praktijk het kwaliteitskeurmerk heeft gekregen, blijft de praktijk zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede en verantwoorde zorg.

 

Alle huisartsenpraktijk binnen de huisartsengroep Glanerbrug zijn inmiddels al enkele jaren geaccrediteerd.