Assistentie en ondersteuning

Assistentie en praktijkondersteuning in de praktijk

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Deze kunt u tegenwoordig ook zelf inzien via het patientenportaal. 

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8.00 en 10.30 uur.

Verder werken we in de praktijk met verschillende praktijkondersteuners bijvoorbeeld voor:

 • Diabetes Mellitus spreekuur
 • Preventie Hart- en Vaatziekte spreekuur
 • COPD/astma spreekuur
 • Spreekuur voor de geestelijke gezondheid, ook specifiek voor jeugd
 • Ouderenzorg
 • Osteoporose